Naziv tvrtke:
Autocentar PEPA d.o.o.
Sjedište tvrtke:
Vinkovačka cesta 12
HR-33000 Virovitica
Pravna forma:
Telefon:
033/726-780
Fax:
033/725-780
E-mail:
Matični broj:
01510347
Sudski registar:
Trgovački sud u Bjelovaru
Matični broj subjekta:
01510347
PDV-ID:
44302820949
Banka:
Zagrebačka banka, Raiffeisen bank.
Broj banke:
Broj računa:
IBAN: